Seznam přijatých žáků do 1. tříd na školní rok 2017/2018 
Na odkaze: https://uloz.to/!oloT0PkhA18U/prijati-do-1-trid-pdf
Do 1. tříd byly přijaty děti s těmito registračními čísly: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, B1, A32, A2, A20

V květnu bude vypsán termín třídních schůzek pro rodiče dětí, které půjdou do 1. tříd ve školním roce 2017/2018.

ZMĚNA !!! 13.6.2017

Třídní  schůzky  budoucích 1.tříd -13.6.2017 v 16.00  hod. v budově ZŠ Plzeňská 104Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 - 11. 4. 2017

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 proběhnou 11. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin na budově č. p. 104, ul. Plzeňská.
Obecné informace ohledně přijímání v letošním roce jsou dostupné na stránkách MŠMT na následujícím odkaze:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok

Zde je změna v žádosti o odklad. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa v době zápisu.

K zápisu je nutné přinést následující dokumenty:
průkaz totožnosti zákonného zástupce 
rodný list dítěte
cestovní pas a povolení k pobytu – u dětí cizinců ze zemí mimo EU
rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z minulého roku – u dětí s odkladem

U zápisu, příp. před ním, musí zákonný zástupce vyplnit také:
žádost o přijetí 
zápisový lístek do 1. ročníku základní školy


Žádost lze stáhnout na tomto odkaze:
https://uloz.to/!7pSXEBkSMTx7/zadost-o-prijeti-zaka-do-1-rocniku-docx


Zápisový lístek lze stáhnout na tomto odkaze:
https://uloz.to/!Ezp0FUrSnebo/zapisovy-listek-do-1-tr-docx


Žádost o přijetí žáka před dovršením šestého roku věku dítěte ke dni 31. srpna 2017 lze stáhnout na odkaze níže:
https://uloz.to/!OKSOJOMNHw4K/zadost-o-prijeti-zaka-do-1-rocniku-mladsiho-6ti-let-docx

Spádové obvody základních škol v Králově Dvoře:
https://uloz.to/!47QEdKaaGkxC/vymezeni-skolskych-obvodu-od-28-3-2017-pdf

Kritéria a pravidla (dle směrnice ředitele 02/2017) pro přijetí dětí si můžete stáhnout na odkazu níže:
https://uloz.to/!VKgiTbgndjsR/smernice-reditele-skoly-pro-prijimani-zaku-do-1-trid-docx
https://uloz.to/!rWWDxhCAa4l6/1703-mesto-kd-zapis-a3-pdf


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku si můžete stáhnout na odkazu níže:
https://uloz.to/!UWNrZUIDL3hi/desatero-pro-rodice-docx
 

 Advent 2016 v Králově Dvoře
http://ladakrabec.rajce.idnes.cz/advent_2016/

Omluvte prosím omezenou funkčnost webu

Je způsobena technickými potížemi na straně správce serveru.

Plavání od 8. 12. 2016

Plavání bude probíhat ve dvou skupinách: 2. A + B, 3. A + 3. B. Plavat se bude v  Aquaparku Beroun. Cena je 300,- za 10 plavání.

Bruslení od 3. 11. 2016

Bruslení bude probíhat ve třech skupinách: 4. A+4. B, 5. A+5. B, 6. + 7. třída. Bruslit se bude na zimním stadióně v Berouně.
Od listopadu bude pozměněn rozvrh. 
Cena je 300,- za 10 bruslení.

Spuštění nového webu školy

Děkujeme za Vaši trpělivost při přechodu naší školy na novou webovou stránku. Webové stránky jsou spuštěny v omezené míře a v průběhu následujících týdnů dojde k jejich doplnění a odstranění případných chyb.

Dyslexie, dysgrafie

Nepovinný předmět - Dyslexie, dysgrafie začíná 14. 9. 2016 na vedlejší budově č. p. 104, pod vedením Mgr. Jaroslavy Landové a bude probíhat od 7.00 hod do 7.45 hod. Náplní kroužku bude mimo jiné i doučování českého jazyka pro cizince nebo logopedická průprava. Děti odcházející po skončení předmětu v 7.45 hod na hlavní budovu č. p. 136 půjdou s dospělým doprovodem – zaměstnancem školy. Případné dotazy ohledně průběhu výuky směřujte na Mgr. J. Landovou – e-mail: landova.jarka@seznam.cz

Kroužky

Kroužky začínají první týden v říjnu. S případnými dotazy se obracejte na garanty kroužků, jejich   e-mail je uveden v seznamu kroužků viz – VÝUKA A VÝCHOVA – KROUŽKY.