Škola Počaply vám přeje veselé Vánoce a štastný Nový rok 2018

Vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018.

 
Advent 2017 v Králově Dvoře

http://ladakrabec.rajce.idnes.cz/advent_2017/


Dne 22. 12. je pro nízký zájem zrušena školní družina 

-

Dne 22. 12. 2017 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO 

Školní družina se otevře při minimálním počtu 10ti přihlášených dětí.

Dne 21. 12. 2017 odpadá bruslení a bude zkrácené vyučování

1. stupeň do 11.40 hod
2. stupeň do 12.35 hod

Změny v rozvrhu kvůli plavání od 1. 1. do 16. 2. 2018

V termínu od 1. 1. 2018 do 16. 2. 2018, dojde k další změně rozvrhů viz lišta ROZVRHY
http://www.zspocaply.eu/page-rozvrhy

Plavání v termínech: 4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2.:
3AB - odjezdy/příjezdy
od školy – 7.45 hod (plavání – 8.15h – 9.45 h) – od bazénu 10.00 h – příjezd ke škole cca 10.15 h

2AB - odjezdy/příjezdy
od školy – 9.30 hod (plavání – 9.55h – 11.25 h) – od bazénu 11.40 h – příjezd ke škole cca 11.55 h

Žádáme rodiče, kteří ještě nezaplatili za dítě ve školní družině, aby tak učinili do 15. 12. 2017 

Poplatky za družinu jsou specifikovány na liště družina pod volbou VÝUKA A VÝCHOVA.

Žádost o uvolnění ze školní družiny

Pro uvolňování dětí z ŠD používejte prosím tento formulář viz odkaz níže.
http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n_______ka_z___D-1.pdf

Změna ranní družiny k 1. 10 . 2017

1AB a 2AB zůstává ranní družina v budově ZŠ Plzeňská 104. Tel.: 313 109 912,
vyšší ročníky mají ranní družinu v budově "horní" - Tyršova 136.

Kroužky 2017/2018

Pro velký zájem o kroužek hravé angličtiny,
dochází k jeho rozšíření a dalším organizačním změnám.
Podrobné informace viz odkaz níže:
http://www.zspocaply.eu/page-krouzky_a_jine
 

Ztráty a nálezy 

V minulém školním roce 2016/2017 zůstalo ve škole (hl. budova 104, také 136)
velké množství oblečení, bot, přezůvek a školních potřeb.
Tyto věci jste si mohli vyzvednout od 7. 9. 2017 do 14. 9. 2017
na chodbě budovy 136 v přízemí vpravo.
Nevyzvednuté věci budou věnovány farní charitě.


Umístění tříd ve školním roce 2017/2018

Tyršova ulice 136 – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7., 8., 9.tř., + školní družina.

Plzeňská ulice 104 – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, + ranní družina.


Povinně volitelné předměty  (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:
̶  zájmu ze strany žáka,
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.
Seznam a krátká anotace nabízených předmětů: http://zspocaply.eu/page-ucivo


Změna třídních učitelů


http://zspocaply.eu/page-ucitele


Školní družina

Zápis do školní družiny proběhne 4. 9. 2017 v budově 104 i v budově 136 od 8.00 – 10.00 hodin.
Školní družina bude v provozu od 5. 9. 2017.

Organizace a provoz družiny:  http://zspocaply.eu/page-druzina


Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.


Kroužky

Nabídka kroužku bude k dispozici během prvního týdne vyučování.


Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf

http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf


Žádost o Individuální vzdělávací plán (IVP)

Prosíme zákonné zástupce, aby s žádostí o IVP neotáleli a podali ji v prvním vyučovacím týdnu.
http://zspocaply.eu/page-formulare


Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Pomůcky:
https://uloz.to/!TeiI7ME9Wz6C/pomucky-1-trida-docx

Organizace začátku školního roku pro 1. třídy - 2017/2018:
https://uloz.to/!NAQK3JcEaVNR/organizace-skolniho-roku-2017-2018-docx