Martinský lampionový průvod -10. 11. 2017 v 17.30 hod

Zahrada školy - Tyršova 136.

Třídní schůzky 8. 11. 2017

1. stupeň – 15.30 hod
2. stupeň – 16.30 hod
TS probíhají v kmenových třídách, bližší informace poskytne třídní učitelka...

8. 11.  je zrušen taneční kroužek a kroužek vybíjené.

Žádost o uvolnění ze školní družiny

Pro uvolňování dětí z ŠD používejte prosím tento formulář viz odkaz níže.
http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n_______ka_z___D-1.pdf


Změny v rozvrhu kvůli bruslení již od 9. října

Bruslení začíná 12. 10. 2017

Jezdit budou 4 skupiny: 4AB, 5AB, 6AB, 7. tř.
DATUMY: 12. 10, 19. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12.
Nový rozvrh je platný od 9. 10. 2017. Změny v rozvrhu se týkají tříd: 3B, 4AB, 5AB, 6., 7., 8. a 9 tř.
Bruslaři musí mít čepici a rukavice.

Nové rozvrhy budou zveřejněny na webu školy od středy 4. 10. 2017

Cena za dopravu je 200 Kč za žáka. 

Změna ranní družiny k 1. 10 . 2017

1AB a 2AB zůstává ranní družina v budově ZŠ Plzeňská 104. Tel.: 313 109 912,
vyšší ročníky mají ranní družinu v budově "horní" - Tyršova 136.

Kroužky 2017/2018

Pro velký zájem o kroužek hravé angličtiny,
dochází k jeho rozšíření a dalším organizačním změnám.
Podrobné informace viz odkaz níže:
http://www.zspocaply.eu/page-krouzky_a_jine
 

Ztráty a nálezy 

V minulém školním roce 2016/2017 zůstalo ve škole (hl. budova 104, také 136)
velké množství oblečení, bot, přezůvek a školních potřeb.
Tyto věci jste si mohli vyzvednout od 7. 9. 2017 do 14. 9. 2017
na chodbě budovy 136 v přízemí vpravo.
Nevyzvednuté věci budou věnovány farní charitě.

Časový plán na první týden školního roku 2017/2018

Pondělí 4. 9. – zahájení školního roku – 8.00 – 8.45 hod

Úterý 5. 9. – třídnické práce 
výuka: 1. třídy – 9.40 hod / 1. stupeň – 11.40 hod / 2. stupeň – 12.35 hod

Středa – 6. 9. – třídnické práce - dokončení + rozdělení žáků do volitelných předmětů
výuka: 1. třídy – 10.45 hod / 1. stupeň – 11.40 hod / 2. stupeň  –12.35 hod

Čtvrtek – 7. 9. – výuka podle rozvrhu – není odpolední vyučování
výuka: 1. třídy – 11.45 hod / 1. stupeň – 11.40 hod / 2. stupeň  –12.35 hod

Pátek – 8. 9. – výuka podle rozvrhu


Umístění tříd ve školním roce 2017/2018

Tyršova ulice 136 – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7., 8., 9.tř., + školní družina.

Plzeňská ulice 104 – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, + ranní družina.


Povinně volitelné předměty  (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:
̶  zájmu ze strany žáka,
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.
Seznam a krátká anotace nabízených předmětů: http://zspocaply.eu/page-ucivo


Změna třídních učitelů


http://zspocaply.eu/page-ucitele


Školní družina

Zápis do školní družiny proběhne 4. 9. 2017 v budově 104 i v budově 136 od 8.00 – 10.00 hodin.
Školní družina bude v provozu od 5. 9. 2017.

Organizace a provoz družiny:  http://zspocaply.eu/page-druzina


Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.


Kroužky

Nabídka kroužku bude k dispozici během prvního týdne vyučování.


Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf

http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf


Žádost o Individuální vzdělávací plán (IVP)

Prosíme zákonné zástupce, aby s žádostí o IVP neotáleli a podali ji v prvním vyučovacím týdnu.
http://zspocaply.eu/page-formulare


Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Pomůcky:
https://uloz.to/!TeiI7ME9Wz6C/pomucky-1-trida-docx

Organizace začátku školního roku pro 1. třídy - 2017/2018:
https://uloz.to/!NAQK3JcEaVNR/organizace-skolniho-roku-2017-2018-docx