Úprava datumů třídních schůzek a pedagogických rad   

Pololetní pedagogická rada bude 23. 1. 2019.
Třídní schůzky budou 4. dubna 2019.
Další pedagogická rada bude 4. dubna 2019.

Další data viz
http://www.zspocaply.eu/page-skolni_rok

Z důvodu nemoci odpadá kroužek keramiky od 7. 1. do 18. 1. 2019  

Odpadá kroužek vybíjené 16. 1. a 23. 1. 2019  

Náhradní termín plavání 

Nahradní termín plavání za 3. 1. 2019 bude 13. 2. 2019. 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy, podávání přihlášek na střední školy

http://zspocaply.eu/upload/files/info_k_p__ijmac__m_zkou__k__m_2018_2019-3.pdf

Plavání 2AB a 3AB začne 22. 11. 2018

Termíny plavání - 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 10. 1., 17. 1., 24 1., 31. 1.,
Za termín 3. 1. 2019 se řeší náhrada (v tomto termínu by mělo být ředitelské volno)
Cena - 300,-
Plavání se účastní žáci 2A, 2B, 3A a 3B.
Odjezdy autobusů a detaily organizace vám sdělí p. u. třídní.

Dodatek ke školnímu řádu - mobily ve škole

Na odkaze níže jsou bližší informace:
http://zspocaply.eu/upload/files/__koln_______d_aktualizace_____jen_2018_mobily.pdf

Bruslení 17. 10.-19. 12. 2018 a dočasná změna rozvrhu 

Na odkaze níže jsou bližší informace:
http://zspocaply.eu/upload/files/Bruslen___2018.pdf

Jednotné přijímací zkoušky 2019 

Na odkaze níže jsou informace o datech jednotných přijímacích zkoušek do 1. ročníků středoškolských oborů s maturitou.
http://zspocaply.eu/upload/files/jednotn___p__ij__mac___zkou__ky_2019.pd

Drakiáda Králův Dvůr 14. 10. 2018

http://zspocaply.eu/upload/files/1809_M____KD_Draki__da_-_n__hled.pdf

Veletrh práce a vzdělávání 2018 

Veletrh práce a vzdělávání 2018 se uskuteční dne 10. 10. 2018 nově v Kulturním domě Plzeňka
v Berouně. Vhodné zejména pro žáky 9. třídy.
http://zspocaply.eu/upload/files/let__k_loga.pdf

Oddělení ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/ROZD__LEN______KOLN__CH__DRU__IN.pdf

Aktuální nabídka kroužků a aktivit pro školní rok 2018/2019

http://www.zspocaply.eu/page-krouzky_a_jine


Školní rok 2018/2019

První den ve škole trvá pro žáky od 8.00 do 8.45 hod. 
1.A , 1. B, 2. A a 2. B + ranní družina budou mít třídu na adrese - Plzeňská 104. 
Zbytek - Tyršova 136.
Budova - Tyršova 136 - přízemí - 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B, + školní družina
                                             - patro - 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. tř., 9. tř

Školní družina

Organizace a provoz družiny:  http://zspocaply.eu/page-druzina

Informace pro budoucí prvňáčky

Pomůcky:
http://zspocaply.eu/upload/files/pom__cky_1.t____da.pdf
Připravenost:
http://zspocaply.eu/upload/files/p__ipravenost_do_1.t____dy.pdf

Povinně volitelné předměty  (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:
̶  zájmu ze strany žáka,
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.
Seznam a krátká anotace nabízených předmětů: http://zspocaply.eu/page-ucivo


Změna třídních učitelů

http://zspocaply.eu/page-ucitele


Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.


Kroužky

Nabídka kroužku bude k dispozici během prvního týdne vyučování.


Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf

http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf


Žádost o Individuální vzdělávací plán (IVP)

Prosíme zákonné zástupce, aby s žádostí o IVP neotáleli a podali ji v prvním vyučovacím týdnu.
http://zspocaply.eu/page-formulare


Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!
 

GDPR

Vážení rodiče, 
všechny osobní a citlivé údaje o Vašich dětech jsou spravovány na základě nařízení EU č. směrnice 95/46/ES   (GDPR). Údaje ze školní matriky jsou předávány pouze na základě školského zákona.

Stažení fotek z webu

Z důvodu platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - tzv. GDPR, které bude platné od  25. 5. 2018, stahujeme fotografie žáků z našeho webu.