ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Platební údaje – úplata za zájmové vzdělávání v ŠD

Bankovní spojení: 100719362/0300

Variabilní symbol: rodné číslo žáka

Do poznámky: Příjmení a jméno žáka

Částka k úhradě: 2000 Kč/školní rok (možno platit ve 2 splátkách)

Datum splatnosti: do 20. 9. 2021 (2. splátka do 20. 1. 2022)

Poznámka: během tohoto týdne obdržíte emailem informaci o výši přeplatku z minulého školního roku, který se odečte od částky k úhradě.