ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Halloween u nás ve škole

Na dny 25.10. až 2.11. 2021 si naše školní družina ve spolupráci s třídními učiteli připravila pro žáky nižšího stupně Halloweenskou zábavu. Konala se na školní zahradě i v budově školy. Žáci mohli přijít ve strašidelném obleku a postupně plnili úkoly na různých stanovištích od dlabání dýní až po lovení očíček ve špagetách s kečupem. Domů si donesli krásné halloweenské výrobky, jako například pavouk ve slizu, masku „děsivý výkřik“, a odměny za splněné úkoly. Kdo chtěl, mohl si nechat namalovat na obličej masku netopýra, zombie či dýně. Čekala je dokonce i stezka odvahy s vlastnoručně vyrobenou lucerničkou a na závěr strašidelná diskotéka. Díky rodičům jsme ochutnávali z čarodějných talířů ovoce, ale i ty méně zdravé dobrůtky, které byly hrůzostrašně nazdobené, za což jim velice děkujeme.  Všichni jsme si užili spoustu zábavy.

Vychovatelky ŠD