Jarní prázdniny 12. 3.-16. 3. 2018
 

Dne 8. 3. -  žáci 2. A a 2. B, kteří nepůjdou plavat

Žáci 2AB, kteří nepojedou 8. 3. na plavání mají vyučování do 11.40 hod.
Ti z nich, kteří půjdou na oběd a do ŠD, odchází s 1AB na budovu Tyršova 136.
Ti, kteří nejdou na oběd ani do ŠD, zůstávají na budově č.p. 104, kde si je vyzvednou rodiče (nejpozději ve 12.00 hod.).


Dne 8. 3. budou mít žáci 2. A a 2. B plavání

Odjezd od školy: 11.05 hod
Předpokládaný příjezd k budově školy - Tyršova 136: 13.30 hod

Dne 8. 3. navštíví žáci 5.-9. tříd kino v Berouně - Nicholas Winton - Síla lidskosti 

Žáci 5.-7. tříd pojedou od školy do Berouna a zpět objednaným autobusem.
Žáci 8. a 9. tříd mají sraz v 8.05 hod před kinem Mír v Berouně, do školy půjdou pěšky.

Výsledková listina okresního kola Zeměpisné olympiády

S potěšením oznamujeme, že žákyně 7. třídy - Karolína Kohoutová, se umístil ve své kategorii na druhém místě a žák 8. třídy - Jaromír Mlynář na čtvrtém místě.
Kompletní výsledková listina je na odkaze níže:
http://zspocaply.eu/upload/files/VL_ZeO_A_B_C_20.2.2018.pdf

V barvách olympijských kruhů

Modrá 20. 2. 2018
http://zspocaply.eu/upload/files/modr__.jpg

Žlutá 21. 2. 2018
http://zspocaply.eu/upload/files/__lut__.jpg

Černá 22. 2. 2018
http://zspocaply.eu/upload/files/__ern__.jpg

Zelená 23. 2. 2018
http://zspocaply.eu/upload/files/zelen__.jpg

Červená 24. 2. 2018
http://zspocaply.eu/upload/files/__erven__.jpg

Změny rozvrhů kvůli ukončení kůrzů plavání - od 19. 2. do 30. 6. 2018

Zozvrhy se vrací do stavu jaký byl v září 2017.
Viz http://www.zspocaply.eu/page-rozvrhy

Výsledková listina okresního kola Matematické olympiády ze dne 24. 1. 2018

S potěšením oznamujeme, že žák 5B třídy - Slabý Jakub, se umístil ve své kategorii na prvním místě.
Kompletní výsledková listina je na odkaze níže:
http://www.domecekhorovice.cz/media/souteze/prilohy/VL_MaO_Z5_Z9_24.1.2018.pdf

Žádost o uvolnění ze školní družiny

Pro uvolňování dětí z ŠD používejte prosím tento formulář viz odkaz níže.
http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n_______ka_z___D-1.pdf

Změna ranní družiny k 1. 10 . 2017

1AB a 2AB zůstává ranní družina v budově ZŠ Plzeňská 104. Tel.: 313 109 912,
vyšší ročníky mají ranní družinu v budově "horní" - Tyršova 136.

Kroužky 2017/2018

Pro velký zájem o kroužek hravé angličtiny,
dochází k jeho rozšíření a dalším organizačním změnám.
Podrobné informace viz odkaz níže:
http://www.zspocaply.eu/page-krouzky_a_jine
 

Umístění tříd ve školním roce 2017/2018

Tyršova ulice 136 – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7., 8., 9.tř., + školní družina.

Plzeňská ulice 104 – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, + ranní družina.


Povinně volitelné předměty  (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:
̶  zájmu ze strany žáka,
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.
Seznam a krátká anotace nabízených předmětů: http://zspocaply.eu/page-ucivo


Změna třídních učitelů


http://zspocaply.eu/page-ucitele


Školní družina

Zápis do školní družiny proběhne 4. 9. 2017 v budově 104 i v budově 136 od 8.00 – 10.00 hodin.
Školní družina bude v provozu od 5. 9. 2017.

Organizace a provoz družiny:  http://zspocaply.eu/page-druzina


Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.


Kroužky

Nabídka kroužku bude k dispozici během prvního týdne vyučování.


Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf

http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf


Žádost o Individuální vzdělávací plán (IVP)

Prosíme zákonné zástupce, aby s žádostí o IVP neotáleli a podali ji v prvním vyučovacím týdnu.
http://zspocaply.eu/page-formulare


Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Pomůcky:
https://uloz.to/!TeiI7ME9Wz6C/pomucky-1-trida-docx

Organizace začátku školního roku pro 1. třídy - 2017/2018:
https://uloz.to/!NAQK3JcEaVNR/organizace-skolniho-roku-2017-2018-docx