ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Prevence soc. pat. jevů

Školní metodik prevence:
Mgr. Anna Rychatříková,
tel. 775 622 232,
rychtarikovaanna@zspocaply.eu

Školní metodik prevence:
Mgr. Martina Slunéčková,
sluneckovamartina@zspocaply.eu