ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Omlouvání dětí

Děti se omlouvají z docházky nejlépe den předem a nahlásí se i důvod nepřítomnosti. V případě nemoci přineste čestné prohlášení, že dítě je zdravé a lékař vám sdělil, že může navštěvovat MŠ (formulář k dispozici v každé šatně). Pokud je dítě neomluvené déle než 1 měsíc, je vyloučeno z docházky do MŠ a může být přijato další dítě. Zároveň musíte vždy dítě odhlásit ze stravování, jinak vám stravné propadne.

Omlouvání dětí v předškolní docházce je podrobně uvedeno ve školním řádu MŠ. Je povinností rodičů dítě řádně omluvit z docházky a to buď v aplikaci Naše MŠ, ústně, telefonicky a nebo emailem při delší nepřítomnosti dítěte. Pokud bude dítě opakovaně neomluvené, bude nahlášeno OSPODu.