ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Projekty

Dotace na podporu činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů působících na MŠ a 1.stupni ZŠ

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o zapojení naší školy do projektu.
Národní sportovní agentura – logo

 

MAP III.

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o zapojení naší školy do projektu MAP III.
Informace o zapojení školy do MAP III.

 

Digitalizace škol

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU
NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU

 

MAP II.

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.
Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.
Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze: MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com).
Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

 

ŠABLONY III: ZŠ A MŠ KRÁLŮV DVŮR – POČAPLY REG.Č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020990

ŠABLONY III – plakát

ŠABLONY III – informace o projektu


Doučování žáků

Realizace doučování z národního plánu obnovy

DOUČOVÁNÍ – plakát


ŠABLONY II. – ZŠ A MŠ POČAPLY CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015247

ŠABLONY II – plakát

ŠABLONY II – INFORMACE O PROJEKTU