ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Projekty

 

OP JAK, VÝZVA Č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o zapojení naší školy do projektu.
Šablony – publicita – plakát
Šablony OP JAK – Počaply

Dotace na podporu činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů působících na MŠ a 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o zapojení naší školy do projektu.
Národní sportovní agentura – logo


MAP III.

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o zapojení naší školy do projektu MAP III.
Informace o zapojení školy do MAP III.

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o aktualizaci dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004, který je financován z OP VVV.

Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webu projektu MAP tomto odkaze:
http://www.mapberoun.cz/dokumenty-k-pripominkovani/

Připomínkovat zveřejněné dokumenty lze prostřednictvím elektronického Google formuláře v termínu do 8.10. 2023:
MAP_Připomínkovací řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 10/2023 (google.com)

Následně budou dokumenty předloženy Řídicímu výboru MAP ke schválení na jednání dne 24.10.2023.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Realizační tým projektu MAP III.


Digitalizace škol

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU
NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU


MAP II.

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.
Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.
Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze: MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com).
Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!


ŠABLONY III: ZŠ A MŠ KRÁLŮV DVŮR – POČAPLY REG.Č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020990

ŠABLONY III – plakát
ŠABLONY III – informace o projektu


Doučování žáků

Realizace doučování z národního plánu obnovy
DOUČOVÁNÍ – plakát


ŠABLONY II. – ZŠ A MŠ POČAPLY CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015247

ŠABLONY II – plakát
ŠABLONY II – INFORMACE O PROJEKTU