ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Učitelé

Pedagogický sbor 2023/2024

První stupeň – třídní učitelé

1. A – Mgr. Marie Popková, popkovamarie@zspocaply.eu
1. B – Mgr. Jaroslava Landová, landovajaroslava@zspocaply.eu
2. A  – Mgr. Eva Ešková, eskovaeva@zspocaply.eu
2. B – Mgr. Drahomíra Procházková, prochazkovadrahomira@zspocaply.eu
3. A. – Mgr. Lenka Kuncová, kuncovalenka@zspocaply.eu
3. B – Mgr. Taťána Machová, machovatatana@zspocaply.eu
4. A – Mgr. Romana Vinšová, vinsovaromana@zspocaply.eu
5. A – Mgr. Jana Hlavová, hlavovajana@zspocaply.eu
5. B – Michaela Gerle, sedlackovamichaela@zspocaply.eu

Druhý stupeň – třídní učitelé

6. A -Mgr. Renata Nádvorníková, nadvornikovarenata@zspocaply.eu
6. B – Mgr. Tomáš Procházka, prochazkatomas@zspocaply.eu
7. A – Mgr. Lenka Prouzová, prouzovalenka@zspocaply.eu
7. B – Mgr. Lenka Jindráková, jindrakovalenka@zspocaply.eu
8. A – Bc. Petra Posová, posovapetra@zspocaply.eu
8. B – Mgr. Barbora Kédlová, kedlovabarbora@zspocaply.eu
9. A – Mgr. Radoslava Švecová, svecovaradoslava@zspocaply.eu
9. B – Mgr. Martina Slunéčková, sluneckovamartina@zspocaply.eu

Netřídní učitelé

Ředitel, Ing. Evžen Krob, info@zspocaply.eu
Koordinátor Školního poradenského pracoviště, Mgr. Hana Doležalová, dolezalovahana@zspocaply.eu
Výchovná poradkyně, Mgr. Barbora Kédlová, kedlovabarbora@zspocaply.eu
Školní psycholog, Mgr. Ludmila Sotáková,sotakovaludmila@zspocaply.eu
Školní metodik prevence, Mgr. Anna Rychtaříková, rychtarikovaanna@zspocaply.eu
Školní metodik prevence, Mgr. Martina Slunéčková, sluneckovamartina@zspocaply.eu
Školní speciální pedagog, Mgr. Kateřina Dobrinič, dobrinickaterina@szpocaply.eu
Školní sociální pedagog, Mgr. Adriana Veselá, veselaadriana@zspocaply.eu
Koordinátor environmentální výchovy, Mgr. Lenka Prouzová, kedlovabarbora@zspocaply.eu
Mgr. Hana Doležalová, dolezalovahana@zspocaply.eu
Mgr. Karel Dvořák, dvorakkarel@zspocaply.eu
Mgr. Ján Petrovič, petrovicjan@zspocaply.eu
Ing. Martina Šudřichová, Ph.D., sudrichovamartina@zspocaply.eu
Mgr. Hana Heroldová, heroldovahana@zspocaply.eu
Mgr. Mirka Šedivcová, sedivcovamirka@zspocaply.eu
Mgr. Petra Kalašová, kalasovapetra@zspocaply.eu
Věra Hamerníková, DiS., hamernikovavera@zspocaply.eu
Bc. Jana Svobodová, svobodovajana@zspocaply.eu
Mgr. Kristýna Slomková, slomkovakristyna@zspocaply.eu
Kurcová Petra, kurcovapetra@zspocaply.eu
Alena Fatková, fatkovaalena@zspocaply.eu

Vychovatelky ŠD

Mgr. Pavlína Bartoníčková, druzina@zspocaply.eu
Bc. Renata Klabíková, druzina@zspocaply.eu
Měchurová Jolana, druzina@zspocaply.eu
Miková Stanislava, druzina@zspocaply.eu
Piskáčková Veronika, druzina@zspocaply.eu
Bílá Adéla, druzina@zspocaply.eu
Hana Puklová, druzina@zspocaply.eu
Adéla Krbcová, druzina@zspocaply.eu

Asistentky pedagoga

Jana Vávrová, vavrovajana@zspocaply.eu
Lucie Hejcmanová, hejcmanovalucie@zspocaply.eu 
Alena Wawrzynowiczová, wawrzynowiczovaalena@zspocaply.eu
Adéla Bílá, bilaadela@zspocaply.eu
Hana Klimtová, klimtovahana@zspocaply.eu
Petra Hochová, hochovapetra@zspocaply.eu
Jan Burešová, buresovajana@zspocaply.eu
Denisa Beťarová, betarovadenisa@zspocaply.eu
Barbora Petrášová, petrasovabarbora@zspocaply.eu
Ing. Alena Kebertová, kebertovaalena@zspocply.eu
Jolana Měchurová, mechurovajolana@zspocaply.eu
Hana Puklová, puklovahana@zspocaply.eu
Hedvika Lehrerová, lehrerovahedvika@zspocaply.eu
Ivana Červenková, cervenkovaivana@zspocaply.eu