ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Učitelé

Pedagogický sbor 2022/2023

První stupeň – třídní učitelé

1. A -Mgr. Eva Ešková, eskovaeva@zspocaply.eu
1. B – Mgr. Drahomíra Procházková, prochazkovadrahomira@zspocaply.eu
2. A  -Mgr. Lenka Kuncová, kuncovalenka@zspocaply.eu
2. B – Mgr. Taťána Machová, machovatatana@zspocaply.eu
3.tř. – Mgr. Romana Vinšová, vinsovaromana@zspocaply.eu
4. A – Mgr. Jana Hlavová, hlavovajana@zspocaply.eu
4. B – Mgr. Lucie Klierová, klierovalucie@zspocaply.eu
5. A – Mgr. Marie Popková, popkovamarie@zspocaply.eu
5. B – Mgr. Jaroslava Landová, landovajaroslava@zspocaply.eu

Druhý stupeň – třídní učitelé

6. A – Mgr. Lenka Prouzová, prouzovalenka@zspocaply.eu
6.B – Mgr. Lenka Jindráková, jindrakovalenka@zspocaply.eu
7.A – Petra Posová, posovapetra@zspocaply.eu
7. B – Mgr. Barbora Kédlová, kedlovabarbora@zspocaply.eu
8. A – Mgr. Radoslava Švecová, svecovaradoslava@zspocaply.eu
8. B – Mgr. Martina Slunéčková, sluneckovamartina@zspocaply.eu
9. A – Mgr. Tomáš Procházka, prochazkatomas@zspocaply.eu
9. B – Mgr. Renata Nádvorníková, nadvornikovarenata@zspocaply.eu

Netřídní učitelé

Ředitel, Ing. Evžen Krob, info@zspocaply.eu
Koordinátor Školního poradenského pracoviště, Mgr. Hana Doležalová, dolezalovahana@zspocaply.eu
Výchovná poradkyně, Mgr. Barbora Kédlová, kedlovabarbora@zspocaply.eu
Školní psycholog, Mgr. Ludmila Sotáková,sotakovaludmila@zspocaply.eu
Školní metodik prevence, Mgr. Anna Rychtaříková, rychtarikovaanna@zspocaply.eu
Školní metodik prevence, Mgr. Martina Slunéčková, sluneckovamartina@zspocaply.eu
Školní speciální pedagog, Mgr. Kateřina Dobrinič, dobrinickaterina@szpocaply.eu
Koordinátor environmentální výchovy, Mgr. Lenka Prouzová, kedlovabarbora@zspocaply.eu
Mgr. Hana Doležalová, dolezalovahana@zspocaply.eu
Mgr. Karel Dvořák, dvorakkarel@zspocaply.eu
Mgr. Ján Petrovič, petrovicjan@zspocaply.eu
Ing. Martina Šudřichová, Ph.D., sudrichovamartina@zspocaply.eu
Michaela Sedláčková, sedlackovamichaela@zspocaply.eu
Mgr. Hana Heroldová, heroldovahana@zspocaply.eu
Mgr. Mirka Šedivcová, sedivcovamirka@zspocaply.eu
Mgr. Petra Kalašová, kalasovapetra@zspocaply.eu
Věra Hamerníková, DiS., hamernikovavera@zspocaply.eu
Kurcová Petra, kurcovapetra@zspocaply.eu
Alena Fatková, fatkovaalena@zspocaply.eu

Družina

Mgr. Pavlína Bartoníčková, druzina@zspocaply.eu
Renata Klabíková, druzina@zspocaply.eu
Měchurová Jolana, druzina@zspocaply.eu
Miková Stanislava, druzina@zspocaply.eu
Piskáčková Veronika, druzina@zspocaply.eu
Bílá Adéla, druzina@zspocaply.eu
Hana Puklová, druzina@zspocaply.eu