ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Zájmové kroužky

– kroužky nejsou součástí předškolního vzdělávání, jde o mimoškolní činnost a rodiče je hradí

Plzeňská:
Kroužek Aj – Mgr. Tereza Ošmerová
Logopedie – Bc. Dagmar Paterová

Preislerovo náměstí:

Kroužek Aj – Edita Rajlichová
Kroužek hry na flétnu – Eva Spurná a Petra Málková                                                                                                                                                Logopedie – Bc. Dagmar Paterová