ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Speciální pedagožka

Školní speciální pedagožka poskytuje služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům školy.
Pracuje zejména s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na realizaci a vyhodnocování
podpůrných opatření a vede předmět speciálně pedagogické péče. Rovněž identifikuje výukové potíže
žáků, kteří dosud v žádném školském poradenském zařízení nebyli.

Může konzultovat s žáky, kteří sami vnímají ve svém vzdělávacím procesu nějaké nedostatky. Nabízí
konzultace pro rodiče dětí, které má v péči, ale i pro všechny ostatní rodiče, kteří vnímají, že je dítě
ohroženo školním neúspěchem nebo mají při svém vzdělávání nějaké potíže. Pravidelně komunikuje
s ostatními členy školního poradenského pracoviště a konzultuje s pracovníky školských poradenských
zařízení.

Kontakt: Mgr. Kateřina Dobrinič, dobrinickaterina@zspocaply.eu

Konzultační hodiny: po domluvě ve dnech po, út, čt.