ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Speciální pedagožka

Školní speciální pedagožka:
Mgr. Kateřina Dobrinič,
dobrinickaterina@zspocaply.eu