ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Kontakty

Vedoucí vychovatelka: Měchurová Jolana, tel. 606 830 610, mechurovajolana@zspocaply.eu

Přehled oddělení:

1. oddělení (1A) Piskáčková Veronika, tel. 739 134 731, druzina@zspocaply.eu

2. oddělení (1B) Bartoníčková Pavlína, tel. 739 227 531, druzina@zspocaply.eu

3. oddělení (2) Miková Stanislava, tel. 724 116 426, druzina@zspocaply.eu

4. oddělení (3A, 5AB) Klabíková Renata, tel. 737 819 892, druzina@zspocaply.eu

5. oddělení (3B) Bílá Adéla, tel. 737 819 818, druzina@zspocaply.eu

6. oddělení (4AB) Měchurová Jolana, tel. 736 753 125, druzina@zspocaply.eu

(telefonní čísla na jednotlivá oddělení ŠD fungují v pracovní dny v rámci odpolední družiny do 17.00 hodin)