ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Úvod

Fotografie budovy

Vítáme Vás na stránkách naší školky!

 

Informace k zápisu – v sekci O nás – Zápis

 

Informace ke školnímu roku

Vzhledem k situaci budeme dodržovat stanovená hygienická pravidla:

  • děti si hned po příchodu do třídy umyjí ruce
  • třídy i ostatní prostory budou pravidelně a často větrány
  • děti si budou nosit z domova svou lahev na pití (uzavíratelnou a označenou), v rámci pitného režimu budeme lahev doplňovat. Děti si lahev každý den odnesou domů a druhý den přinesou čistou.
  • používání jednorázových papírových kapesníků
  • zákonní zástupci se budou zdržovat v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou.

Důrazně upozorňujeme, že dítě s příznaky nemoci do školky nesmí a nebude přijato!