ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Základní informace

Obrázek ze školky

Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Králův Dvůr – Počaply, ředitelem je Ing. Evžen Krob, zástupkyní pro MŠ je Daniela Horáková.

Mateřská škola sídlí v budově 89, která v roce 1983 byla přestavena z obytné vily na mateřskou školu a v r. 2007 rozšířena na 4 třídy. Dále disponuje MŠ dvěma odloučenými pracovišti:

  • V budově ZŠ 104 byla vytvořena nová třída pro nejstarší děti, která je v provozu od října 2010.
  • Od září 2018 je v provozu budova MŠ na Preislerově náměstí 28. Od školního roku 2018-19 zde byly v provozu 2 třídy a od září 2019 jsou zprovozněny další 2 třídy.

Všechny tři budovy mají vlastní zahradu. Kapacita MŠ je v současnosti 197 dětí.

Organizace a provoz školy:

Škola má provoz ve všedních dnech od 6.30 do 17.00 hod.
Rodiče/zákonní zástupci přivádějí děti do 8.00 hod., poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká až do 12.00 hod., poté do 14.00 hod., kdy si mohou rodiče děti vyzvedávat. Po dohodě s učitelkou se děti přijímají a odvádějí i během dne (např. návštěva lékaře).
Rodič je povinen své dítě vyzvednout a opustit areál školy do skončení provozu mateřské školy, tj. do 17.00 hod.
V době hlavních prázdnin je škola uzavřena po dobu 4 týdnů (rodiče jsou upozorněni nejméně 1 měsíc předem – písemnou formou na nástěnkách). O všech školních prázdninách je provoz zajištěn, pokud je přihlášeno alespoň 15 dětí (po dohodě s MÚ i méně).

Stravování

Zajišťuje soukromá společnost. Veškeré informace naleznete na www.jidelnykd.cz. Stravné se platí předem inkasem, nebo osobně ve školní jídelně.

Provozní náklady:

  • rodiče platí 11 měsíců, kdy je MŠ v provozu. Od září 2013 činí 600,- Kč. Děti, které dosáhnou 5 let do konce měsíce srpna před začátkem školního roku (poslední rok MŠ) školné neplatí!

Č. účtu: 100719362/0300
Var. symbol: každému dítěti je přidělen – pokud rodič opakovaně neuhradí provozní náklady, může být dítě z docházky vyloučeno.

Tzn. – ředitel školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže opakovaně neuhradí ve stanoveném termínu úplatu za provozní náklady.