ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Provozní náklady

Platí rodiče jakýmkoli účtem nebo složenkou každý měsíc na účet školy:

  • číslo účtu: 
  • var. symbol: každému dítěti je přidělen
  • Poplatek činí, od 1.9.2013, 600,- Kč pro děti s celodenní docházkou                                                                                                                                    – zvýšení od 1.1.2024 – 800,- Kč
  • Zadejte si prosím trvalý příkaz na stálou platbu 11 měsíců ve školní roce tj. od září – červenec

V době omezení nebo přerušení provozu MŠ podle § 3 školského zákona (jeden letní měsíc – kdy je MŠ uzavřena) se školné neplatí.

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání provozní náklady neplatí,  neplatí ani děti s odkladem školní docházky.