ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

O nás

Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Králův Dvůr – Počaply, ředitelem je Ing. Evžen Krob, zástupkyní pro MŠ je Daniela Horáková.

Mateřská škola sídlí v budově 89, která v roce 1983 byla přestavena z obytné vily na mateřskou školu a v r. 2007 rozšířena na 4 třídy. Dále disponuje MŠ dvěma odloučenými pracovišti:
–  V budově ZŠ 104 byla vytvořena nová třída pro nejstarší děti, která je v provozu od října 2010.
–  Od září 2018 je v provozu budova MŠ na Preislerově náměstí 28. Od školního roku 2018-19 zde byly v provozu 2 třídy a od září 2019 jsou zprovozněny další 2 třídy.

Všechny tři budovy mají vlastní zahradu. Kapacita MŠ je v současnosti 197 dětí.