ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Struktura

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr – Počaply sdružuje základní školu, školní jídelnu, školní družinu a mateřskou školku. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem. Škola je umístěna na okraji města Králova Dvora část Počaply ve třech budovách.

Hlavní budova ZŠ, Tyršova 136

Hlavní budova ZŠ, Tyršova 136 je secesní stavba postavená v letech 1911–1915 podle návrhu arch. Valečky. V ní je umístěno ředitelství školy, školní družina a školní jídelna. Součástí je tělocvična, školní hřiště a počítačová učebna a 10 tříd, keramická dílna, školní dílna a školní kuchyňka.

Pro rok 2023/2024 – 3. třída, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A., 9. B + školní družina včetně ranní pro 3. – 5. ročník.

Ředitel školy – Ing. Evžen Krob
Zástupce ředitele pro ZŠ – Mgr. MgA. Ján Petrovič
Zástupce ředitele pro ZŠ – Mgr. Hana Doležalová
Tel. fax: 313 109 911
E-mail: info@zspocaply.eu

Vedlejší budova ZŠ, Plzeňská 104

Vedlejší budova ZŠ Plzeňská 104 i budova MŠ Plzeňská 89 jsou součástí „kolonie“, – komplexu obytných budov. V budově ZŠ Plzeňská 104 jsou 4 třídy a malá učebna.

Pro rok 2023/2024 – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, ranní družina, + MŠ – oddělení předškolních dětí.
Tel.: 313 109 912

Mateřská škola

Mateřská škola sídlí na ulici Plzeňská 89. Budova MŠ byla v roce 1983 přestavěna z obytné vily na mateřskou školu a v r. 2007 rozšířena na 4 třídy + výdejna školní jídelny MŠ. (V budově ZŠ 104 byla vytvořena nová třída pro nejstarší děti, která je v provozu od října 2010.) Obě budovy mají vlastní zahradu. Toto zařízení slouží převážně pro místní děti.

V roce 2018 byla otevřena 2 a v roce 2019 další 2 oddělení MŠ v budově opravené „staré školy“ na Preislerově náměstí 28.

Zástupce ředitele pro MŠ Daniela Horáková
Tel.: 313 109 913

Školní družina

Školní družina je umístěna v hlavní budově ZŠ – Tyršova 136 a Plzeňská 104
Tel.: 606 830 610 – vedoucí družiny – Měchurová Jolana

Školní jídelna

Školní jídelna je umístěna v hlavní budově ZŠ – Tyršova 136
Tel.: 311 572 860
http://www.jidelnykd.cz/

Firma: SJ Horovice