ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Akce

O akcích školy jsou rodiče informováni prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ.