ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Formuláře

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024
25. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy – Plzeňská 104.
Veškeré informace potřebné k zápisu včetně rezervace jsou ke stažení na odkaze níže:
Informace k přijímacímu řízení

Formuláře potřebné k zápisu jsou ke stažení na odkazech níže:
Žádost o přijetí 2023/24
Žádost o přijetí před 6 rokem dítěte 2023/24
Souhlas GDPR
Dotazník pro rodiče 2023/24
ŠD-PŘIHLÁŠKA-2023/24
Žádost o odklad 2023/24

Kritéria pro přijímání žáků:
Kritéria přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2023/24

Pomoci dítěti v rozvoji před nástupem do první třídy mohou rodiče také dle návodu:
Desatero pro rodiče předškolního věku

Žádost pro uvolnění z výuky dle školního řádu:
Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Povolení samostatného odchodu ze školy pro žáky 2. stupně dle školního řádu:
povolení samostatného odchodu ze školy 2.st

Povolení samostatného odchodu žáka 2. stupně z mimoškolní akce:
povolení samostatného odchodu z mimoškolní akce