ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Formuláře

Žádost o přijetí – přestup
Žádost o přijetí – přestup

Žádost pro uvolnění z výuky dle školního řádu:
Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Povolení samostatného odchodu ze školy pro žáky 2. stupně dle školního řádu:
povolení samostatného odchodu ze školy 2.st

Povolení samostatného odchodu žáka 2. stupně z mimoškolní akce:
povolení samostatného odchodu z mimoškolní akce

Whistleblowing formulář:
https://www.zspocaply.eu/whistleblowing-formular/