ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Výchovná a kariérová poradkyně

Výchovné poradenství

Mgr. Barbora Kédlová, kedlovabarbora@zspocaply.eu
On-line schránka důvěry: www.upozorneni.nntb.cz

 

Kariérové poradenství

1. Informace/termíny/podmínky/přihlášky k přijímacímu řízení:

Mgr. Barbora Kédlová, kedlovabarbora@zspocaply.eu

Rozcestník školských portálů pro celou ČR – Rozcestník MŠMT
Poradenství ÚP ČR pro Středočeský kraj – Informační a poradenské středisko
Přijímací zkoušky – https://prijimacky.cermat.cz/
Krajský portál Středočeského kraje – Portál středočeského kraje
Portál české školní inspekce s možností vyhledání školy: portal.csicr.cz
Info absolvent – www.infoabslovent.cz
Atlas školství – www.atlasskolstvi.cz

Další odkazy – průběžně aktualizujeme:
Procvičování testů a úloh zadaných v rámci přijímací zkoušky
Veletrh škol Schola Pragensis – 23. 11.–25. 11. 2023 a průvodce výběrem SŠ.
Přehled středních škol a učilišť v okrese Beroun
UŽITEČNÉ ODKAZY pro ZŠ – říjen 2023
„Brožura“ Střední školy se sportovním zaměřením
Informaci o dnech otevřených dveří na berounských středních školách
Informaci o výstavách a veletrzích škol v ostatních městech středočeského kraje
Zaktualizovaný pracovní list, který lze využít před-při-po  návštěvě Burzy škol (nejen té v Berouně)


2. Individuální konzultace žákům i rodičům
s ohledem na očekávání a předpoklady žáků:

Mgr. Martina Slunečková, sluneckovamartina@zspocaply.eu

Individuální konzultace jsou zaměřeny hlavně na žáky 9. ročníků (případně i 8. tříd).
Žákům devátých tříd doporučujeme uskutečnit konzultace co nejdříve, s ohledem
na čas podání přihlášek. V rámci individuálních konzultací lze použít i testovací metodu COMDI,
program, který vyhodnotí informace o profesní orientaci a zmapuje důležité osobní vlastnosti
žáka pro integraci ve společnosti. Výstupem je doporučení nejvhodnějších typů škol
a studijních oborů.


3. Informace s termíny a podmínkami

přijímacího řízení pro rok 2023/24

Odkazy:

Webové stránky k přijímacímu řízení – Přihlášky na střední školy

Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky
budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol
a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.

Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody,
jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram
přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.

Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:
-plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
– prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
– rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
– zveřejnění výsledků.

Přijímací zkoušky 2023/2024 – další podrobné informace