ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Výchovná a kariérová poradkyně

Výchovný a kariérový poradce:
Mgr. Barbora Kédlová,
kedlovabarbora@zspocaply.eu

On-line schránka důvěry:
www.upozorneni.nntb.cz

Kariérní poradenství

Aktualizovaný přehled škol:
www.atlasskolstvi.cz

Vyhlášené termíny přijímacích zkoušek na SŠ s maturitou  – MŠMT:
2022 – Sděleni o termínech

Přehled středních škol a učilišť v okrese Beroun

Školy středního vzdělávání se sportovním zaměřením

Informace k výběru škol, termíny odevzdání přihlášek a jiné informace:
Návod pro rodiče – Jak vybrat vhodný studijní obor 2022 + info k přijímačkám

Prezentace škol a oborů – lze navštívit:
Burzy škol 2022-23
a vyhodnotit v pracovním listu:
pracovní list – Burza škol 2022

Dny otevřených dveří vybraných škol v okrese:
DoD šk. rok 2022-23

Škola pomáhá s vyplněním, tiskem i potvrzením přihlášek.