ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Sociální pedagožka

Jmenuji se Adriana Veselá a na ZŠ Počaply působím jako sociální pedagog.
Mojí úlohou je především podporovat vzdělávání dětí, které jsou nebo mohou být z různých důvodů
ve vzdělávacím systému znevýhodněny.

Zabývám se:

  • podporou žáků ohrožených školním neúspěchem;
  • podporou rodin těchto žáků (sociální poradenství – např. podpora a pomoc při řešení existenčních problémů, rozvodových konfliktů apod.);
  • podporou spolupráce mezi rodiči žáků a školou;
  • poradenstvím v oblasti navyšování rodičovských kompetencí;
  • poradenstvím v oblasti řešení konfliktních situací (např. mezi rodinou žáka a školou);
  • poradenstvím v oblasti problémového chování žáků;
  • podporou zdravého klimatu školy a jednotlivých tříd.

Úzce spolupracuji s pedagogy, s týmem školního poradenského pracoviště a s dalšími institucemi
(např. OSPOD, Policie ČR, neziskové organizace apod.).

 Mé služby mohou využít:

  • žáci;
  • rodiče;
  • pedagogové a další zaměstnanci školy.

Jsem vždy velmi ráda za osobní setkání, ale je možné mě kontaktovat i telefonicky na tel.: 731 964 620
nebo na e-mail veselaadriana@zspocaply.eu
Můžete mě navštívit v rámci konzultačních hodin: a nebo po předchozí domluvě i v jiný termín.
Můžeme se setkat na půdě školy, ale i v jakémkoliv jiném prostředí, kde se budete cítit dobře.
Každé dítě by mělo mít šanci vytvořit si pozitivní vztah ke vzdělávání, každé dítě má však jiné startovací podmínky. Pojďme v tom dětem společně pomoci!

Konzultační hodiny:
ÚT – 12.00-15.00 hodin
PA – 11.00-14.00 hodin