ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Vize

Zdokonalujeme  se v dovednostech a znalostech.
Vytrváme při nesnázích.
Objevujeme a rozvíjíme své silné stránky.
Nasloucháme si navzájem.

Vize a koncepce školy