ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Kroužky

Nabídka zájmových kroužků a aktivit pro školní rok 2021/2022

Nabídka pro rok 2021/2022 bude aktualizována během 1. pol. září

V letošním školní roce plánujeme omezenou nabídku kroužků v rámci školní družiny – Hravá angličtina.
Ostatní kroužky jsou v jednání, např. JUDO…

Hravá angličtina – školní kroužek

Kroužek určen pro: 1. a 2. třídu ZŠ.
Místo: v budově ZŠ Počaply, Tyršova 136.
Výuku zajišťují (dle zájmu): Petra Posová (1. B) , Mgr. Elena Běhounková (2. tř.),
Mgr. Lenka Jindráková (2. tř.)., Jana Burešová (1. A + 1. B)
Cena: 500,- Kč – na pořízení učebnic pro 1 třídy.
Nebo pro nové zájemce z druhých tříd…
Žáci, kteří ztratili loňské učebnice a pracovní sešit,
by si měli koupit nový set, ať mají s čím pracovat.
Kapacita: je omezená na max. 12 žáků /skupina.
Platba: na účet školy: 100719362/0300 s poznámkou Happy house od 20. 9. do 30. 9.2021.
Přihlašování: přihlašujte se přes email: behounkovaelena@zspocaply.eu do 17. 9. 2021
Termíny: Petra Posová (1. B – úterý 12.45–13.30 h) , Mgr. Elena Běhounková (2. tř. – pondělí 12.45–13.30 h),
Mgr. Lenka Jindráková (2. tř. – pondělí 12.30–13.15 h)., Jana Burešová (1. A + 1. B – čtvrtek 12.30–13.15 h)
Obvykle se začíná první týden v říjnu, pokud garant kroužku (skupina) neurčí jinak.

Keramické tvoření – školní kroužek

den                       třída                    čas                       lektor
Pondělí                  2. tř.                       16–17 hodin        Sedláčková Michaela
Úterý                      3A                          16–17 hodin        Sedláčková Michaela
Středa                    3B                          16–17 hodin         Sedláčková Michaela
Čtvrtek                  4A                          16–17 hodin         Sedláčková Michaela
Pátek                     4B                          16–17 hodin         Sedláčková Michaela

Kroužek probíhá od 11/2021 do začátku 6/2022.
Kapacita kroužku je 12 žáků.
Cena pro žáky 2.–4. třídy je 500 Kč/pololetí.
Cena pro žáky 5.–9. třídy je 1000 Kč/pololetí.
Z ceny budou odečteny přeplatky z loňského roku – info u Petry Kurcové.
Přihlášky posílejte Petře Kurcové na kurcovapetra@zspocaply.eu

Kroužky zdarma

Do konce prosince nabízíme bezplatné zájmové vzdělávání v kroužku:

  • Hraní na kytaru
  • Hraní na sopránovou zobcovou flétnu
  • Pěvecký sbor

Kroužky budou prozatím probíhat od 6. října do prosince v malých skupinkách ve středu nebo čtvrtek od 13 hod do 16 hod. v 45minutových blocích dle zájmu dětí.

V případě zájmu prosím o odevzdání přihlášky nejpozději v úterý 5.10.
Další informace můžete získat na Mgr. Hana Doležalová – dolezalovahana@zspocaply.eu nebo na telefonním čísle: 608 829 836.

Přihlášku můžete stáhnout na odkaze níže.
Kroužky zdarma organizované školou – přihláška

Ostatní kroužky

Epidemiologická omezení jsou v kompetenci garantů kroužků…

Kroužek florbalu

PÁTEK 15:00 – 15:55 1. – 3. třída
PÁTEK 16:05 – 17:00 4. – 6. třída

První hodina – 24. 9. 2021
Přihlášku zájemci naleznou na www.florbalprodeti.cz

Florbalový kroužek OLYMP FLORBAL – anotace
ZŠ KRÁLŮV DVŮR – POČAPLY – leták


Veselá Věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných pokusů z chemie,
fyziky a biologie pro děti na 1. stupni ZŠ.
Pro školní rok 2021/22 nové pokusy, v případě potřeby i interaktivní online verze.
Letos zahájíme v týdnu od 4. října 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.
Vždy ve středu 14.00-15.00 h.
Přihlášky a konkrétní informace na: www.veselaveda.cz

Hudební nauka

Hudební nauka V. Hamerníková – pá 14.15 – 15.00 h.