ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Kroužky

Nabídka zájmových kroužků a aktivit pro školní rok 2021/2022

Nabídka pro rok 2021/2022 bude aktualizována během 1. pol. září

V letošním školní roce plánujeme omezenou nabídku kroužků v rámci školní družiny – Hravá angličtina.
Ostatní kroužky jsou v jednání, např. JUDO…

Hravá angličtina – školní kroužek

Kroužek určen pro: 1. a 2. třídu ZŠ.
Místo: v budově ZŠ Počaply, Tyršova 136.
Výuku zajišťují (dle zájmu): Petra Posová (1. B) , Mgr. Elena Běhounková (2. tř.),
Mgr. Lenka Jindráková (2. tř.)., Jana Burešová (1. A + 1. B)
Cena: 500,- Kč – na pořízení učebnic pro 1 třídy.
Nebo pro nové zájemce z druhých tříd…
Žáci, kteří ztratili loňské učebnice a pracovní sešit,
by si měli koupit nový set, ať mají s čím pracovat.
Kapacita: je omezená na max. 12 žáků /skupina.
Platba: na účet školy: 100719362/0300 s poznámkou Happy house od 20. 9. do 30. 9.2021.
Přihlašování: přihlašujte se přes email: behounkovaelena@zspocaply.eu do 17. 9. 2021
Termíny: Petra Posová (1. B – úterý 12.45–13.30 h) , Mgr. Elena Běhounková (2. tř. – pondělí 12.45–13.30 h),
Mgr. Lenka Jindráková (2. tř. – pondělí 12.30–13.15 h)., Jana Burešová (1. A + 1. B – čtvrtek 12.30–13.15 h)
Obvykle se začíná první týden v říjnu, pokud garant kroužku (skupina) neurčí jinak.

Keramické tvoření – školní kroužek

den                       třída                    čas                       lektor
Pondělí                  2. tř.                       16–17 hodin        Klabíková Renata – 737 819 892
Úterý                      3A                          16–17 hodin         Klabíková Renata – 737 819 892
Středa                    3B                          16–17 hodin         Klabíková Renata – 737 819 892
Čtvrtek                  4A                          16–17 hodin         Klabíková Renata – 737 819 892
Pátek                     4B                          16–17 hodin         Klabíková Renata – 737 819 892

Kroužek probíhá od 11/2021 do začátku 6/2022.
Kapacita kroužku je 12 žáků.
Cena pro žáky 2.–4. třídy je 500 Kč/pololetí.
Cena pro žáky 5.–9. třídy je 1000 Kč/pololetí.
Z ceny budou odečteny přeplatky z loňského roku – info u Petry Kurcové.
Přihlášky posílejte Petře Kurcové na kurcovapetra@zspocaply.eu

Kroužky zdarma

Do konce prosince nabízíme bezplatné zájmové vzdělávání v kroužku:

  • Hraní na kytaru
  • Hraní na sopránovou zobcovou flétnu
  • Pěvecký sbor

Kroužky budou prozatím probíhat od 6. října do prosince v malých skupinkách ve středu nebo čtvrtek od 13 hod do 16 hod. v 45minutových blocích dle zájmu dětí.

V případě zájmu prosím o odevzdání přihlášky nejpozději v úterý 5.10.
Další informace můžete získat na Mgr. Hana Doležalová – dolezalovahana@zspocaply.eu nebo na telefonním čísle: 608 829 836.

Přihlášku můžete stáhnout na odkaze níže.
Kroužky zdarma organizované školou – přihláška

Ostatní kroužky

Epidemiologická omezení jsou v kompetenci garantů kroužků…

Kroužek florbalu

PÁTEK 15:00 – 15:55 1. – 3. třída
PÁTEK 16:05 – 17:00 4. – 6. třída

První hodina – 24. 9. 2021
Přihlášku zájemci naleznou na www.florbalprodeti.cz

Florbalový kroužek OLYMP FLORBAL – anotace
ZŠ KRÁLŮV DVŮR – POČAPLY – leták


Veselá Věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných pokusů z chemie,
fyziky a biologie pro děti na 1. stupni ZŠ.
Pro školní rok 2021/22 nové pokusy, v případě potřeby i interaktivní online verze.
Letos zahájíme v týdnu od 4. října 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.
Vždy ve středu 14.00-15.00 h.
Přihlášky a konkrétní informace na: www.veselaveda.cz

Hudební nauka

Hudební nauka V. Hamerníková – pá 14.15 – 15.00 h.