ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Testování od 17. 1. 2022

Vážení rodiče, od 17. 1. 2022 probíhá testování žáků jeden krát týdně a to každé pondělí.
Od příchodu do školy do ukončení testování musí žáci nosit respirátor.
Po konzultaci s KHS tím předcházíme případné karanténě celé třídy.
Přeji Vám hezký den.
Ing. Evžen Krob, Ředitel školy