ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky – 4. 4. 2023

Vážení rodiče,
dne 4. 4. 2023 bude možnost nahlédnout do naší školy
a navštívit výuku ve třídách 1. A a 1. B od 8.00 do 9.40 hodin.
Třídy 1. A a 1. B se nalézají na ulici Plzeňské 104.

-vedení školy-