ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zveme Vás na zápis do prvního ročníku,
který proběhne prezenčně 25. 4. 2023 od 14 do 18 hodin v budově školy – Plzeňská 104.
Registraci a objednání času prezenční části zápisu proveďte v rezervačním systému RESERVANDO
na odkaze: https://zspocaply.reservando.cz/
Rezervace bude možná od 17. 4. do 21. 4. 2023.

Dále prosíme doručit emailem na adresu petrovicjan@zspocaply.eu
nebo datovou schránkou (mfimaui) od 17. 4. do 21. 4. 2022 tyto dokumenty:
Žádost o přijetí 2023/24  případně – Žádost o přijetí žáka před dovršením šestého roku
věku dítěte ke dni 31. srpna 2023 – Žádost o přijetí před 6 rokem dítěte 2023/24
Souhlas GDPR
Dotazník pro rodiče 2023/24
ŠD-PŘIHLÁŠKA-2023/24

V případě žádosti o odklad je potřeba doložit k zápisu tyto dokumenty:
Žádost o odklad 2023/24 s přílohami:
1. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku. Žáci, kteří měli odklad na školní rok 2022/2023
se musí znova zapsat pro školní rok 2023/2024.

Do základní školy budou děti přijímáni na základě těchto kritérií:
Kritéria přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2023/24

Vyhláška města Králův Dvůr:
OZV o stanovení spádových školských obvodů pro rok 2023-2024

Oznámení o přijetí: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání  bude oznámeno vyvěšením
na budově školy a na webových stránkách školy – www.zspocaply.eu. Uchazeči, kteří budou přijati,
budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu
se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Koordinátor: Ing. Evžen Krob – tel.: 313 109 911, Mgr. Ján Petrovič – tel.: 733 383 808
Vše naleznete na stránkách školy www.zspocaply.eu

Pomoci dítěti v rozvoji před nástupem do první třídy mohou rodiče také dle návodu:
Desatero pro rodiče předškolního věku

– vedení školy –