ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Pěvecký koncert 4. 5. 2023

Dne 4.5. od 16.00 hod. se koná Jarní koncert zpěváčků z 1. a 2. třídy.
Dne 4.5. od 17.00 hod. bude v prostorách ZŠ Počaply Jarní koncert pro děti od 3.-9. třídy.