ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Logická olympiáda

Vážení rodiče a žáci,

soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.

Soutěž je pořádaná Mensou Česko.
Zájemci se však musí registrovat sami, ale mohou dát povolení škole k náhledu na výsledky svého snažení. Registraci je však nutné provést do konce září 2023!
Registrovat se můžete na: https://www.logickaolympiada.cz/
Mgr. Tomáš Procházka je kontaktní osobou za školu.

Bližší informace – leták