ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Informace k přijímacímu řízení na střední školy…

Vážení rodiče,

níže je odkaz na informace ohledně nového systému přijímacích zkoušek na střední školy.
Přihlášky na střední školy – informace/postup

Informace pro uchazeče o střední vzděláváni 2024 v pdf

Mnoho dalších informací můžete najít na naší webové stránce
v záložce ŠPP – Výchovná a karierní poradkyně. Odkaz

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz ‚
v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.
Videonávody ukazující práci se systémem tam budou k dispozici od 22. 1. 2024.

S podáním přihlášek může pomoci naše karierní poradkyně.