ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Ředitelské volno pro ZŠ – 9. a 10. 5. 2024

Z provozních důvodů vyhlašuji na na dny 9. 5. a 10. 5. 2024
ředitelské volno podle zákona 561/2004 §24. Zároveň sděluji, že bude
zajištěn dopolední provoz a provoz školní družiny dle potřeby rodičů žáků
v době od 7.00 do 17.00 hod.

Ing. Evžen Krob
ředitel školy