ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

zveme Vás na zápis do prvního ročníku, který proběhne prezenčně
23. 4. 2024 od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy – Plzeňská 104.
Registraci a objednání času prezenční části zápisu proveďte v rezervačním systému
na odkaze: REZERVACE ČASŮ ZÁPISU
Rezervace bude možná od 15. 4. do 19. 4. 2024.

Dále prosíme doručit emailem na adresu petrovicjan@zspocaply.eu
nebo datovou schránkou (mfimaui) od 15. 4. do 19. 4. 2024 tyto dokumenty:

Žádost o přijetí 2024/25
případně – Žádost o přijetí žáka před dovršením šestého roku věku dítěte ke dni 31. srpna 2024 –
Žádost o přijetí před 6 rokem dítěte 2024/25
Souhlas GDPR
Dotazník pro rodiče 2024/25
Přihlášku do školní družiny: ŠD-PŘIHLÁŠKA-2024/25

V případě žádosti o odklad je potřeba doložit k zápisu tyto dokumenty:
Žádost o odklad 2024/25 s přílohami:
1. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku. Žáci, kteří měli odklad na školní rok 2023/2024
se musí znova zapsat pro školní rok 2024/2025.

Do základní školy budou děti přijímáni na základě těchto kritérií:
Kritéria přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2024/25

Vyhláška města Králův Dvůr – spádovost:
OZV o stanovení spádových školských obvodů pro rok 2024-2025

Oznámení o přijetí: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy – www.zspocaply.eu. Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni
v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Koordinátor: Ing. Evžen Krob – tel.: 313 109 911, Mgr. Ján Petrovič – tel.: 733 383 808
Vše naleznete na stránkách školy www.zspocaply.eu

Pomoci dítěti v rozvoji před nástupem do první třídy mohou rodiče také dle návodu:
Desatero pro rodiče předškolního věku

– vedení školy –