ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Uzavírka lávky pro pěší pod školou ZŠ Tyršova od pondělí 1. 7. 2024

Uzavírka lávky pro pěší pod školou ZŠ Tyršova z důvodu přístavby nového pavilonu. Uzavřeno stavbou od pondělí 1. 7. 2024, otevření lávky bude po dohodě, jakmile bude bezpečné procházet okolo stavby, předpoklad červen 2025. Ulice Komenského zůstane plně průjezdná po celou dobu stavby (svoz komunálního odpadu).
Uzavírka – mostek přes Počapelský potok 1. 7. 2024 – 30. 6. 2025 – MAPA