ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Barevný podzim

Děti ze Sluníčkové třídy si užívají barevného podzimu. Chodí na procházky, všímají si změn v krajině, poznávají přírodniny a dovádí ve spadaném listí. MŠ Králův Dvůr - Počaply