ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

OCENĚNÍ v Národním testování

Na podzim 2022 se naše škola zapojila do projektu Národní testování.
Někteří z našich žáků dosáhli výborných výsledků, dokonce jedna žákyně z 9. A třídy dosáhla těch nejlepších výsledků ve Středočeském kraji, za které dostala od společnosti SCIO ocenění.

Gratulujeme

Ocenění SCIO – Anna Hrušková – 9. A