ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Projektový den 7.-9. roč. – 26. 9. 2023

Evropský den jazyků

Je to svátek jazykového a kulturního bohatství Evropy, který se slaví již od roku 2001.
Iniciativa Evropského dne jazyků vyšla z Rady Evropy ve Štrasburku, s cílem podpořit
jazykové vzdělávání a mezikulturní porozumění. Naše škola se letos k oslavám připojí.
Žáci 9. ročníku společně s učiteli připraví pro spolužáky projektový den – zábavné hry a
aktivity, které umožní poutavě rozvíjet vícejazyčnost a mezikulturní kompetence.
Po skončení akce pokračuje vyučování dle rozvrhu..

Více informací